Prowadzący Forum

dr Piotr TUREK

od 2016 r. prokurator Prokuratury Okręgowej
w Krakowie

dr Piotr TUREK

magister prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1998)
i master 
w zakresie praw człowieka 

(specjalność: sprawy humanitarne i współpraca międzynarodowa, Uniwersytet Strasburski, 2011)

doktor nauk prawnych, stopień uzyskany w 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt. „Pozycja  funkcjonowanie prokuratury w standardach prawnych Rady Europy” (promotor: dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ, recenzenci: prof. dr. hab. Jan Barcz, prof. dr. hab. Tadeusz Gadkowski)

 

Przebieg pracy zawodowej

 aplikację prokuratorską rozpoczął w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach (1998-1999), a kontynuował w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza (1999-2001); później asesor i prokurator Prokuratur Rejonowych Kraków-Śródmieście, Kraków-Śródmieście Zachód i Kraków-Śródmieście Wschód (2001-2016) 

> obowiązki wykonywał m.in. w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie (2005-2007), Prokuraturze Generalnej (2011-2013), Prokuraturze Krajowej (2016-2017) i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (2017-2021)

jako prokurator zajmował się m.in. przestępczością zorganizowaną (2005-2007), prawem konstytucyjnym (2016-2017), obrotem prawnym z zagranicą (2022-2023); reprezentował Prokuratora Generalnego w krajowych i międzynarodowych mechanizmach ochrony praw człowieka (2011-2013); obecnie obowiązki wykonuje w wydziale sądowym oraz prowadzi śledztwa z zakresu prania brudnych pieniędzy i obrotu fałszywymi dziełami sztuki

> sekretarz prawny w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2006-2011), a następnie prawnik w Departamencie Wykonania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy (2010-2011)

> wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (2012- 2014) i Sorbony (2015) autor książek (m.in. „Prawo o prokuraturze. Komentarz”, Wolters Kluwer 2023; „Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy”, Wolters Kluwer 2022) oraz artykułów naukowych i publicystycznych

> włada biegle językiem angielskim i językiem francuskim

>prywatnie pasjonat kultur pogranicza; czas wolny spędza najchętniej na terenach dawnego Księstwa Cieszyńskiego

Publikacje książkowe

„PRAWO O PROKURATURZE KOMENTARZ” 
Wyd. Wolters Kluwer Polska (2023)

 • Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów Prawa o prokuraturze z uwzględnieniem standardów międzynarodowych i norm konstytucyjnych, a także analogicznych norm ustroju sądów w Polsce oraz „klasycznego” ustroju prokuratury we Francji.

„PROKURATURA W STANDARDACH PRAWNYCH RADY EUROPY”
Wyd. Wolters Kluwer Polska (2022)

 •  Rada Europy – jako jedyna organizacja międzynarodowa na świecie
  – 
  wypracowała obszerny zbiór standardów prawnych odnoszących się
  do 
  prokuratury. Książka zawiera ich całościowe krytyczne omówienie.

„ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE” 
Wyd. C.H. Beck (2017)

 • Autor rozdziału pt. „Rada Europy”

„IUS COGENS, SOFT LAW: DWA BIEGUNY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO”
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017
* współautor dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

 • Współautor rozdziału pt. „Soft law i quasi-soft law na przykładzie opinii Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich”

„SĄDY I TRYBUNAŁY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH : PERSPEKTYWA POLSKA”
Wyd. C.H. Beck (2015)

 • Autor rozdziału pt. „Polska stroną przed ETPCz – „wielkie” wyroku trybunału strasburskiego”

„REGIONALNE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA WOBEC WYZWAŃ DLA WSPÓŁCZESNEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO” 
Wyd. Kasper (2015)

 • Autor rozdziału pt. „Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy. 
  Wybrane zagadnienia prawnoczłowiecze”

„OFIARY PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI” 
Wyd. Wolters Kluwer Polska (2013)

 • Autor rozdziału pt. „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące przestępstw z nienawiści”

„PRZEWLEKŁOŚĆ TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W POLSCE W ŚWIETLE

EUROPEJSKICH STANDARDÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA”

Wyd. Prokuratura Generalna (2013)
 • Redakcja naukowa materiałów z konferencji pt. „Przewlekłość tymczasowego
  aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka”, 
  zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną
 

Artykuły naukowe i opracowania praktyczne

1. Ludzie króla, czyli prokuratura francuska przed 1789 r.

Czasopismo Prawno-Historyczne nr 2022/2

2. Wizyta Pierwszego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Bordeaux Dominiqu’a Ferriére,
wykładowcy Krajowej Szkoły 
Sędziowsko-Prokuratorskiej w Bordeaux

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 2018/ 3

3. Le droit des organisations internationales : modèle et moteur du droit international

Archiv des Völkerrechts nr 2015/3

4. Glosa do wyroku ETPCz z 29.6.2010 r.w sprawie Paweł Gładkowski przeciwko Polsce, skarga nr 29697/96

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 2011/ 1

5. Dyskryminacja Romów w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 2011/2

6. Deklaracja Strasburska 

Dialog=Pheniben nr 2011/2

Artykuły publicystyczne

1. Rozdzielenie urzędu Prokuratora Generalnego od ministra – projekt w tym tygodniu (wypowiedzi do artykułu red. Patrycji Rojek-Sochy)

Prawo.pl 14 stycznia 2024

2. Bodnar mógł i powinien odwołać członków Krajowej Rady Prokuratorów

Prawo.pl 21 grudnia 2023

3. Rzecznik dyscyplinarny – symbol opresji 

Rzeczpospolita 20 grudnia 2023

4. Jak rozkuć beton w Prokuraturze? Rozważnie

Prawo.pl 29 listopada 2023

5. W prokuraturze stan wrzenia przed zmianą (wypowiedzi do artykułu red. Agaty Łukaszewicz)

Rzeczpospolita 14 listopada 2023

6. List otwarty prokuratorów dr. Michała Gabriela – Węglowskiego oraz dr. Piotra Turka do prokuratorów, asesorów i pracowników prokuratury (współautor dr Michał Gabriel-Węglowski)

Monitorkonstytucyjny.eu 12 listopada 2023

7. Szykuje się “gra o prokuraturę”, zmiany są nieuniknione (wypowiedzi do artykułu red. Patrycji Rojek-Sochy) 

Prawo.pl 30 października 2023

8. Prokurator przewlekle chory i z 50 proc. wynagrodzeniem – sprawa przed ETPCz (wypowiedzi do artykułu red. Patrycji Rojek-Sochy)

Prawo.pl 24 października 2023

9. Funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do rozdzielania, pytanie co dalej (wypowiedzi do artykułu red. Patrycji Rojek-Sochy)

Prawo.pl 22 sierpnia 2023

10. Jest jak potwór z Loch Ness. Jak zagwarantować niezależność prokuratorską?

Rzeczpospolita 16 sierpnia 2023

11. Potrzebna motywacja, a nie straszak – prokuratorzy obawiają się kolejnych ocen (wypowiedzi do artykułu red. Patrycji Rojek-Sochy)

Prawo.pl 28 lipca 2023

12. Jak nie pisać ustawy o prokuraturze? 

Rzeczpospolita 24 maja 2023

13. Prawo łaski w polskim prawie 

Rzeczpospolita 12 stycznia 2024 r.

14. Na początku jest słowo 

Dialog=Pheniben nr 2014/13

15. Co wolno muzułmance? 

Dialog=Pheniben nr 2012/5

16. Adwokat obecny od zatrzymania : co zrobić, aby policja się nie znęcała

Gazeta Wyborcza 20 września 2012

17. Jak wyplenić antycyganizm? 

Dialog=Pheniben nr 2011/4

Wywiady

18. Prokuratorzy uciekają na zwolnienia 

Prawo.pl 13 września 2023

19. Prokuratura nie potrzebuje rewolucji, a teraz zarządzana jest strachem

Prawo.pl 4 września 2023

20. Konkret, piękna cecha Trybunału 

Dialog=Pheniben nr 2011/1