Sztuka wojny

“A zatem biegły w sztuce wojennej odnosi zwycięstwo, polegając nie na ludziach, ale na strategicznym użyciu sił. Potrafi selekcjonować ludzi i używać sił zgodnie z obraną strategii.” (Sun Tzu).

Utrzymanie pionu zwalczającego przestępczość krytyczną dla Państwa  – a więc zagrażającej centralnie, w makroskali – w tym zorganizowaną, szczególnie o wymiarze międzynarodowym, wymaga zatem centralizacji, a nie rozproszonych odpowiedzi lokalnych.

 Nie zmarnowaliśmy ostatnich 35 lat nieprawdopodobnej wręcz koniunktury geopolitycznej, swoistego „okna pogodowego” na dobrą przyszłość Rzeczpospolitej. Ale na pewno wiele rzeczy można było poprowadzić lepiej, mądrzej, skuteczniej. Teraz koniunktura ta znika, lub przynajmniej robi się znacznie bardziej skomplikowana i złożona. Sytuacja wymaga więc roztropności, odwagi, stanowczości, konsekwencji i szerokich horyzontów na wielu płaszczyznach: gospodarczej, dyplomatycznej, militarnej, imigracyjnej, czy właśnie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości.

PDF

Może Cię zainteresuje