W poszukiwaniu straconego imperium…Ważność czynności służbowych sędziego i prokuratora w stanie spoczynku – próba analizy.

W polskim systemie prawa należy uznać za możliwą do zaakceptowania koncepcję, wedle której sędzia lub prokurator w stanie spoczynku nie jest pozbawiony w sposób bezwzględny imperium władczego związanego ze statusem i charakterem tych profesji. Przeniesienie w stan spoczynku prowadzi do wyłączenia z aktywnej służby sędziowskiej lub prokuratorskiej, jednakże ewentualne wykonanie w tym czasie dowolnej czynności przynależnej odpowiednio sędziemu lub prokuratorowi w stanie czynnym nie powoduje nieważności tej czynności ex lege.

PDF

Może Cię zainteresuje