HERMES, kolejny grecki rozdział w polskiej Prokuraturze

Bolesław LASZCZAK (prokurator, Kraków)

O ile sama analiza oraz gromadzenie informacji z otwartych i powszechnie dostępnych źródeł są legalne i nie wymagają żadnych dodatkowych uwarunkowań procesowych, o tyle kluczowym warunkiem dopuszczalności takiego materiału do użycia go w ramach procesu karnego jest to, że dochodzi do jego uzyskania bez naruszenia żadnych zasad i regulacji dotyczących ochrony prywatności.

 

PDF

Może Cię zainteresuje