Ludzie króla, czyli prokuratura francuska przed 1789 r.

Prokuratura jest mścicielem praw; do niej tylko należy zapewnianie ich przestrzegania oraz karanie tych, którzy je łamią. […] Osoby prywatne występują przed sądem tylko wówczas, gdy wymaga tego ich interes – ze względu na ich cześć lub majątek. Ale jedyny interes, jaki przyświeca prokuraturze przy ściganiu przestępstw, to utrzymanie należytego porządku i dyscypliny1
.

PDF                 Czasopismo Prawno-Historyczne 2022/2

Może Cię zainteresuje