Samodzielny prokurator śledczy jako element reformy Prokuratury – próba konstrukcji

We współczesnym ustrojodawstwie można wyróżnić trzy zasadnicze typy kształtujące pozycję Prokuratury. Po pierwsze, jako instytucję związaną z aparatem rządowym poprzez połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Po drugie, jako podmiot względnie usamodzielniony poprzez istnienie autonomicznego prokuratora generalnego i podległych mu prokuratorów. Po trzecie, charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych system – obok mianowanych przez Prezydenta USA Prokuratora Generalnego (United States Attorney General), wchodzącego w skład administracji (rządu) i podległych mu prokuratorów  federalnych (US attorneys) urzędujących na obszarze poszczególnych dystryktów sądowych – prokuratorów stanowych i prokuratorów lokalnych, o mocno niejednolitej strukturze, pozycji i zadaniach, bardzo często wybieralnych w wyborach powszechnych

PDF
rozdział w książce „Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce” (Warszawa 2020)

Może Cię zainteresuje