Czy Izba Dyscyplinarna może skutecznie uchylić immunitet sędziego lub prokuratora?

CZY IZBA DYSCYPLINARNA SN MOŻE SKUTECZNIE UCHYLIĆ IMMUNITET SĘDZIEGO LUB PROKURATORA ?
Na tytułowe pytanie odpowiedź najkrótsza brzmi – to zależy. Prezentowana argumentacja, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego od lutego 2020 r. została na skutek błędu legislacyjnego pozbawiona kompetencji odwoławczej w zakresie orzekania o immunitetach sędziów i prokuratorów, może nie przekonać Czytelnika. Nie sposób nie zauważyć chyba jednak, że omawiane poniżej przepisy są wadliwie skonstruowane, a przez to co najmniej niespójne i niejasne. Ta krytyczna refleksja dotyczy zresztą całości przepisów immunitetowych oraz dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów i to nie od dziś.

PDF

Może Cię zainteresuje