Recenzja książki Piotra Chlebowicza ”Samosąd we Włodowie. Studium przypadku”

Przedstawiona książka jest dość rzadkim w nauce polskiego prawa karnego przypadkiem wnikliwego i szczegółowego opisu konkretnego zdarzenia (case study) zakwalifikowanego przez organy procesu karnego jako przestępstwo, stanowiącego przy tym punkt wyjścia do szerszych rozważań Autora nad zjawiskiem pozaprocesowego wymierzenia sprawiedliwości (o ile można w ten sposób mówić o sprawiedliwości). 

PDF     Palestra nr 4/ 2018

Może Cię zainteresuje

No Related Post