Regionalne systemy ochrony praw człowieka

Autor rozdziału pt. „Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy. 
Wybrane zagadnienia prawnoczłowiecze”

PDF                           Wyd. Kasper (2015)

Może Cię zainteresuje