O kontrowersjach wykładni pojęcia przedmiotu niebezpiecznego w bójce oraz pobiciu

Przedmiotem rozważań autora jest kształtowanie się wykładni pojęcia “niebezpieczny  przedmiot” w praktyce orzeczniczej polskich sądów na przestrzeni ponad 80 lat, pod rządami trzech kodeksów karnych. Użycie takiego przedmiotu prowadzi do surowszej odpowiedzialności za przestępstwo bójki lub pobicia. Zdaniem autora obecnie cześć judykatury i doktryny dokonuje błędnej, zbyt zawężającej wykładni tego pojęcia, co negatywnie wpływa na ochronę życia i zdrowia ofiary przestępstwa.

PDF         Przegląd Sądowy nr 1 /2015

Może Cię zainteresuje