Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 1 lipca 2010 r. w sprawie o sygn. SNO 27/10. Dopuszczalność parkowanie pojazdu czterema kołami na chodniku za znakiem zakazu zatrzymywania się lub postoju

Wprowadzenie w 1998 r. nowego kodeksu karnego przyniosło wiele ważkich zmian w dotychczasowej polityce karania, w tym wykładni przepisów. Jedną z takich istotnych transpozycji jest interpretacja przepisu art.159 kk, konstytuującego przestępstwo użycia w bójce lub pobiciu niebezpiecznego przedmiotu. 

PDF                  System Informacji Prawnej LEX wrzesień 2014

Może Cię zainteresuje