Prace Zespołu do spraw metodyki przeciw działania uprowadzeniom osób. Projekt Centrum do spraw Uprowadzeń.

Niniejszy artykuł stanowi skrócone wprowadzenie do powstania i pracy Zespołu do spraw metod przeciwdziałania wprowadzeniom osobom, który funkcjonował w latach 2011–2012 na mocy porozumienia prokuratora generalnego, komendanta głównego Policji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a czego efektem było między innym stworzenie i wdrożenie wymienionej metodyki. Publikacja przybliża także koncepcję stworzenia Centrum ds. Wprowadzeń, nad powstaniem którego trwają aktualnie prace w ramach projektu pt. „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Wprowadzeń”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a która jest również wynikiem rekomendacji powyższego Zespołu.

PDF                 Policja 4/2014

Może Cię zainteresuje