Uwagi o linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w przedmiocie wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Ukształtowanie się określonej linii orzeczniczej, zwłaszcza w odniesieniu do judykatów Sądu Najwyższego, jako cieszącej się szczególnym autorytetem instancji sądowej, jest sytuacją korzystną. Sprzyja to stabilności całego orzecznictwa sądowego w określonym zakresie oraz pewności wykładni i stosowania prawa. Gdy utrwaleniu jednak ulegnie nietrafny pogląd prawny, zwłaszcza w kwestii wyjątkowo newralgicznej, skutki tego mogą dla praktyki wymiaru sprawiedliwości i ścigania przestępstw okazać się bardzo negatywne. 

Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego co do decyzji procesowej w postaci postanowienia o przedstawieniu zarzutów wydaje się być przykładem takiej sytuacji.

PDF                    Przegląd Sądowy nr 2 / 2013

Może Cię zainteresuje