Propozycja prokuratorskiego modelu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce

Projekt ustawy o Biurze Prokuratury do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji [dalej: Biuro PZ] stanowi propozycją całościowego spójnego rozwiązania w sferze dotyczącej Prokuratury (ale w pewnym stopniu obejmującego też działalność innych organów ścigania) niezwykle ważnego zagadnienia, jakim jest dla każdego nowoczesnego, demokratycznego państwa ustanowienie właściwej systemowej odpowiedzi na ogromne zagrożenie jakie stwarza krajowa i międzynarodowa przestępczości zorganizowana oraz działalność ugrupowań posługujących się metodami terrorystycznymi. Podkreślić przy tym należy, że zjawiska te potrafią się również przenikać, zwłaszcza że dochody czerpane z działalności typowo przestępczej (np. handel narkotykami) służą finansowaniu aktywności terrorystycznej. Bez skutecznych rozwiązań w tym zakresie państwo ponosi ogromne straty w wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym, a summa summarum dochodzi do zapóźnienia cywilizacyjnego.

PDF           Rozdziały w książce „Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne” (Szczytno 2013)

Może Cię zainteresuje