Chorwacki model zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wybrane rozwiązania organizacyjne w innych państwach.

Skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest każdorazowo, jak wiele trudnych wyzwań, efektem splotu różnych czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć rozwój cywilizacyjny danego  społeczeństwa i uwarunkowania kulturowe oraz socjologiczne, jakość stanowionego prawa w różnych jego gałęziach, przemyślane instrumenty prawa karnego materialnego i procesowego, czy też odpowiednie środki finansowe na działalność podmiotów. Prócz nich niebagatelną rolę odgrywa również organizacyjne ukształtowanie struktury podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie tego typu przestępczości. Najczęściej są nimi służby policyjne i prokuratorskie.

PDF rozdziały w książce „Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne” (Szczytno 2013) 

 

Może Cię zainteresuje