Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. III CZP 73/11 (LEX/el nr 1027889) – Zakaz dowodowy w art.14 ustawy o świadku koronnym

Na gruncie podstawowych zasad wykładni prawa orzeczenie Sądu Najwyższego zdaje się nie budzić wątpliwości. Niedostatecznie jednak Sąd rozważył konstytucyjne aspekty normy wynikającej z art.14 ust.4 ustawy o świadku koronnym, który to przepis prawdopodobnie narusza art.45 ust.1 i art.77 ust.2 Konstytucji RP. Kwestia ta powinna stać się przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, z której to możliwości Sąd Najwyższy niestety nie skorzystał.

PDF                System Informacji Prawnej LEX kwiecień 2013

Może Cię zainteresuje