Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 19września 2012 r. w sprawie o sygn. II AKa 218/12 (LEX/el nr1220697) – Ocena zeznań świadka koronnego

Stanowisko Sadu Apelacyjnego zasługuje na aprobatę, acz z zastrzeżeniem, że nie może być odnoszone do całego postępowania karnego w konkretnej sprawie, lecz do jego fazy jurysdykcyjnej. Ponadto komentowane orzeczenie zawiera w uzasadnieniu warte uwagi odniesienie do problemu opierania ustaleń dowodowych wyłącznie na zeznaniach świadka koronnego.

PDF           System Informacji Prawnej LEX kwiecień 2013

Może Cię zainteresuje