Koncepcja usprawnienia instytucjonalnego prokuratury w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Przedmiotem artykułu są krytyczne rozważania na temat aktualnych rozwiązań strukturalnych
Prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza na tle rozwiązań organizacyjnych kilkunastu innych państw Europy Zachodniej i krajów anglosaskich, a także w świetle zobowiązań międzynarodowych. Autor postuluje powrót do odrzuconej koncepcji  centralizacji prokuratorskiego pionu do walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i korupcją, jednak z wyeliminowaniem zasadniczych wad modelu funkcjonującego w latach 2007 – 2009, proponując konkretne zasady działania unowocześnionej struktury.

PDF                       Prokuratura i Prawo – nr 4/2011

Może Cię zainteresuje