Glosa do wyroku ETPCz z 29.6.2010 r.w sprawie Paweł Gładkowski przeciwko Polsce, skarga nr 24216/061

(…) Trybunał podnosi, że 12.6.2003 r. skarżący wniósł powództwo cywilne
w postępowaniu karnym. Niemniej przed tą datą, tzn. 8.6.2001 r., zwrócił się on
do prokuratury z wnioskiem o zobowiązanie oskarżonych do naprawienia szkody
wyrządzonej przestępstwem. Czyniąc to, po raz pierwszy przejawił on w sposób
formalny interes, który przywiązywał nie tylko do skazania karnego sprawców
przestępstwa, ale też do naprawienia w formie pieniężnej doznanej szkody (…).

PDF                Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 2011/ 1

Może Cię zainteresuje