Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dn. 30 września 2009 r. w sprawie o sygn. I KZP 1/09 (OSNKW nr 12/2009, poz.99) – Ontologiczna tożsamość czynu sprawcy a zmiana zarzutu

1. Pojęcie „istotne braki postępowania”, użyte w art. 345 § 1 k.p.k., obejmuje nie tylko braki w przedstawionym przez prokuratora materiale dowodowym, o czym świadczy posłużenie się w dyspozycji tego przepisu zwrotem „zwłaszcza”, ale także takie wady tego postępowania, które znacznie utrudniają rzetelne rozpoznanie sprawy przez sąd.

PDF                   System Informacji Prawnej LEX – luty 2010

Może Cię zainteresuje