Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 grudnia2004 w sprawie o sygn. III KK 278/04 (OSNKW nr 3/2005,poz.28) – Względny charakter tajemnicy dziennikarskiej

Istnieje wprawdzie bezwzględny zakaz zwalniania dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej w zakresie danych, o jakich mowa w art. 180 § 3 k.p.k., ale nie oznacza on, że nie można przesłuchać dziennikarza na te okoliczności, jeżeli on sam nie zasłania się tajemnicą dziennikarską i chce takie zeznania złożyć. Sąd nie może zwolnić dziennikarza z tajemnicy w tym zakresie, może natomiast przesłuchać go na okoliczności objęte tą tajemnicą, jeżeli dziennikarz sam chce złamać wiążącą go tajemnicę dziennikarską.

PDF                                  System Informacji Prawnej LEX  – styczeń 2010

Może Cię zainteresuje