Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 stycznia 2009 w sprawie o sygn. II KK 197/08 (OSNKW nr 4/2009, poz.30) -Karalność posiadania narkotyku na własny użytek

Dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową związane z ich zażywaniem albo z zamiarem niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nimi, nie jest ich posiadaniem w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

PDF             System Informacji Prawnej LEX listopad 2009

Może Cię zainteresuje