Zatrzymanie procesowe – kilka uwag polemicznych

Zatrzymanie osoby, zarówno w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego, jak i poza nim, stanowi jedną z najbardziej newralgicznych czynności znajdujących się w kompetencji organów ścigania. Niejednokrotnie powoduje też przy tym szeroki oddźwięk społeczny i medialny, czego bywamy świadkami. Wysoki ciężar gatunkowy decyzji o zatrzymaniu i jej realizacji pochodzi zarówno z faktu wkraczania w konstytucyjnie gwarantowaną wolność osobistą obywatela, jak i z potencjalnych skutków dla prowadzonego śledztwa lub dochodzenia. Zatrzymanie, ewentualnie skutkujące następnie zastosowaniem środków zapobiegawczych (w tym tymczasowego aresztowania), daje możliwość zabezpieczenia prawidłowego toku procesu, w szczególności przed ucieczką lub mataczeniem, z drugiej zaś wpływać może pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników postępowania..

PDF             Prokuratura i Prawo nr 9 / 2008

Może Cię zainteresuje