Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 28 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. III KK 156/06 – Problem karalności usiłowania podżegania

Analizując uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego nasuwa się wniosek, iż w ocenie Sądu, karalność usiłowania podżegania jest co najmniej wątpliwa, jeżeli nie całkowicie wykluczona na gruncie aktualnego stanu prawnego. Z konstatacją tą nie sposób się zgodzić z różnych względów, o których poniżej.

PDF                 Prokuratura i Prawo nr 5 / 2008

Może Cię zainteresuje