Zarys problematyki współpracy prokuratora z innymi organami ścigania na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Problematyka współdziałania Prokuratury z innymi organami ścigania takimi, jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy ostatnio Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest zagadnieniem nowym, jeżeli chodzi o etap czynności operacyjnych podejmowanych przez te instytucje. Na pewno jednak od 10-15 lat zyskuje coraz większe znaczenie. Wynika to z prostego faktu transformacji ustrojowej, gospodarczej i politycznej jaką przeszła Polska od 1989 r. Ciemną stroną tego niewątpliwie pozytywnego procesu jest jednak rozwój przestępczości zorganizowanej, a także wzrost zagrożenia terroryzmem, w szczególności wobec aktywnej, w tym militarnej, roli Polski jako sojusznika USA na arenie międzynarodowej.

PDF                     Prokurator nr 3-4 / 2007

Może Cię zainteresuje