Sprzeciw a priori pokrzywdzonego wobec wniosku oskarżonego o konsensualne zakończenie procesu

W procesie zmiany filozofii procedury karnej zaistniałym po 1989 r., a związanym zwłaszcza z uchwaleniem nowego kodeksu postępowania karnego w 1997 r. i jego wejściem w życie rok później, jednym z przełomowych elementów było wprowadzenie formuły, której dosyć odległym, ale jednak odpowiednikiem jest w procesie anglosaskim, zwłaszcza amerykańskim tzw. “plea bargaining”, czyli negocjacje między  prokuratorem a oskarżonym (podejrzanym) co do przyznania się do winy przez podejrzanego w zamian za pewne ustępstwa prokuratora. Jeszcze bliżej zaś tej formule do włoskich konstrukcji procesowych pattegiamento i giudizio abbreviatio oraz hiszpańskiej conformidad. 

PDF           Kwartalnik Apelacji Gdańskiej nr 3-4 / 2004

Może Cię zainteresuje