Pojęcie niebezpiecznego przedmiotu w praktyce stosowania art.159 kk

Wprowadzenie w 1998 r. nowego kodeksu karnego przyniosło wiele ważkich zmian w dotychczasowej polityce karania, w tym wykładni przepisów. Jedną z takich istotnych transpozycji jest interpretacja przepisu art.159 kk, konstytuującego przestępstwo użycia w bójce lub pobiciu niebezpiecznego przedmiotu.

PDF                  Kwartalnik Apelacji Gdańskiej  nr 1-2 / 2004

Może Cię zainteresuje