Pojęcie „funkcji publicznej” w aspekcie przestępstw łapownictwa – próba definicji

Od wielu lat niezmiennym i zdającym się wręcz nasilać problemem funkcjonowania polskiej rzeczywistości jest zagadnienie korupcji. W związku z tym rodzi się konieczność jak najwłaściwszego zdefiniowania czynów zabronionych dotyczących zwalczania łapownictwa, zarówno poprzez prawo pozytywne, jak i orzecznictwo oraz doktrynę. Analiza tych trzech aspektów w związku z przestępstwami łapownictwa rodzi wątpliwość, czy proces ten się zakończył

PDF                          Prokuratura i Prawo nr 7-8 / 2003 

Może Cię zainteresuje