Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 3 kwietnia 1998 r.(sygn. III KKN 289/97) – Przerobienie dokumentu

Przepis art..265 § 1 kk z 1969 r. (art.270 § 1 kk z 1997 r.) stanowi, że kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Zachowanie sprawcy, które było przedmiotem oceny prawnej Sądu Najwyższego, polegało na tym, że oskarżony częściowo zamazał umieszczony na rachunku za gaz ziemny termin płatności w ten sposób, że usunął oznaczenie dnia i miesiąca, pozostawiając rok.

PDF      Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku nr 9 / 2000

Może Cię zainteresuje